Her er lesestoff som har med regionen å gjøre

Forfatter Tittel og utgivelsesår
Ole Johan Sætre Sportsfiskerliv (2000). "Elva i mitt hjerte" (om Røa), "Opplevelser med Royal Coachman"/"Røa", "I bamseland", mm.
Etter over 40 år med fiske i Femundsmarka, må dette nødvendigvis - og til alt hell - prege store deler av denne særdeles fine boka.
Dille, Floor, Johansen, Krohn, Langen, Sollie, Ødegård - Røros Museums- og historielag Stor-Hans - Eneboeren i Femundsmarka (1996)
Red. Jens Finborud. Utgiver A/S Fæmund v/styret FEMUNDEN - INNLANDSHAVET VED NORGES AUSTGRENSE - (1992)
Gunnar Borgos, Reidar Elven, D.Grønoset Norges nasjonalparker - Femundsmarka Gutulia (1972)
Per Roger Lauritzen Hyttene på Rondane, Alvdal Vestfjell, Femundsmarka og på Hedemarksvidda (1999)
Dagfinn Grønoset Vandring i villmark - Liv og lagnad i Femundsmarka (1952)
Dagfinn Grønoset Vandring i villmark - Ny utgåva (1981)
Dagfinn Grønoset Folk fra skogene (1970)
Dagfinn Grønoset Anna fra ødemarken (197?)
Terje Mathisen Villmark og mennesker møtes: Nærkontakt med Femundsmarka (1995)
Magnus Tajet Med fluestang i Femundsmarka (1990)
Magnus Tajet, Egil Rusten m.fl. Penneføre stangsvingere (1991) (Jakt og Fiske's jubileumskonkurranse)
Ragnar Frislid Femundsmarka og Sølentraktene (1979)
Mikkjel Fønhus Rein og varg (en fortelling om Mikkjels 1.møte med Stor-Hans (1986)
Per Hohle Til fots i Femundsmarka og Sylene (1971)
Tor Møllebak/Svein Grønvold/Bjørn Petter Kaltenborn Rondane og Femundsmarka : med tilgrensende fjellstrøk : fra hytte til hytte (19??)
Tor Møllebak/Svein Grønvold/Bjørn Petter Kaltenborn Rondane og Femundsmarka : med tilgrensende fjellstrøk : Gyldendals fjellguider (1998)
Leif Ryvarden Norges Nasjonalparker (1997)
Johannes Falkenberg Samer og fastboende i Rørostraktene. Norveg (1964) Tidskrift for folkelivsgransking. Side 125, Sylengården/samene. I DNT's årbok 1949 behandler samme forfatter samme emne.
Red. Rørosbokkomiteen Rørosboka (1942-57)
Red. Ottar Andersen Engerdals Bygdebok (1966-69)
Hans Lidman Laksesprang og ørretvak (1960) Bl.a. om fiske i Ljøra og det sagnomspunne Harrfisket i Tandsjøån, (lengst øst i Rogen). Originaltitel: Laxøgat
Hans Lidman Fiskefeber (2.utg.1982) Bl.a. om Magnus Olsen (Fittinghauken) fra Ljøra og villmarksliv ved Rogen. Utvalg fra originaltitelene: Fiskefeber, Bortom stigarna og Nappatag
Hans Lidman Sällskapet Det nappar i Svartån
Carl von Linne Iter Dalekarlcum (1734/Utgitt 1889)
Lars Monsen Med fiskestang og svartkjele (1994). To fortellinger fra F.marka - en fra 1947!
Thorbjørn Tufte Fanteliv med fiskestang - Fra Haukeli til Hoalloluobbal. Med fortellingen "Freden i Femundsmarka". (1970).
Ragnar Frislid Med båt bak alle blåner. Opplevelsesreiser på innlandets vannveier; veteraner i elv og innsjø. Omnevner FÆMUND II. (2000)
Gard Erik Sandbakken Septemberkvinnen (1995)- Kriminalroman.


I Den Norske Turistforeningens årbøker er det mye interessant å finne. Største jobben er å finne det.
Har i denne forbindelse øynet igjennom registerbøkene og notert meg hvilke årganger som innholder
et eller annet om Femundsmarka. Listen er ikke komplett, da jeg kun sett etter stedsnavn, f.eks. Femund,
Røa, Elgå osv. Mange ganger, spesiellt fra de tidligere årgangene, er det ikke stort som blitt skrevet, det
er nokså overfladisk og blir mest bare noen ord i forbifarten. Men, allkevel, lister jeg også opp disse, for
oversiktens skyld. Dessuten, hva som er interessant lesing, er en høyst personlig sak.
De siste tre tiårene må jeg se nærmere på, og komme tilbake til, da registerbøkene bare gikk fram til sekstiåra.


Årbok Ev. informasjoner: Forfatter/Titel/Omnevnte stedsnavn/Sidenr/Ev. omtale av hva det handler om.
1987 Femundsmarka og omkringliggende fjellstrøk. Rekomenderes. Større delen av boken er dedisert området.
1969 K.Hauge om Gutulia.
1962 Arve Lillevold - La Femundsmarka være i fred ! 135 Det var planer om å demme opp Rogen i innløpet til Røa.
1959 Erling Sand Mr. "Verre enn minken" forteller om sitt Femundsmarka. Vil minnes det også var om "grenseløs kanotur".
1956 Mikkjel Fønhus - Det var en gang. 189 Om Gutulia
1953 Elgå 62, Røros 20, 33
1949 Feragen og Langen 98, Ljøsnåvollen 100, Ljørdalen 4, Roasten 131, 149, Rogen 150, Røa 129, 149, 218, Røros 124. Rekomenderes. Mye interessant stoff. Bl.a. geologi, om samene, Carl von Linne's tur 1734, gjenfortellinger om kano- og fiske-turer, deriblandt, "I Stor-Hans rike" av Otto Auten.
1943 Røros 228
1931 Femund 11, Røros 178. N.Rustad - Østlandets grensebygder mot Sverige.
1930 Elgå 122, Femund 17, 122, Røros 19, 117. H.Ridderseth - Rørosvidda. Tur via Sørvika til Svukuriset samt området som idag er nasjonalpark. Samt Henri Twinings reise 1834 hvor han bl.a. var innom Nordvika og Elgå.
1926 Femund 165, 216, Røros 158, Sylen gård 166. Rolv Ødegaard - På ski i grensefjellene. Møte med både Stor-Hans og Sylengubben
1925 Femund 180. På rundtur i Sverige og Norge med sykkel og telt. På Røvollen møts han av stengt dør med innskriften; "Rødvoldsæteren er verdens værste myggested"
1919 Langen 114. Omtale om skyss-skifte.
1917 Gutulisæter 82, Elgaaen 80. H. Ludv. Vinje - I østfjeldene 1916.
1904 Røros 79. Aksel Arstal - I vest og i øst for Røros. Beskrivelse av regionen.
1900 Feragensjøen 66, Langen 65. H.I.H - Paa begge sider grænsen. Vandring fra Verdal til Sølen.

Mer kommer etterhvert som jeg husker og har tid. ... eller søk her: BIBLIOFIL ...eller her: LIBRIS